Ομιλία στο Πρώτο Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ για τη στάση απέναντι στην Προσωρινή Κυβέρνηση

By |2017-11-13T20:50:35+00:00June 4th, 1917|Categories: Κείμενα Λένιν|Tags: , |

Πρόκειται για την περίφημη ομιλία του Λένιν, ως επικεφαλής των μπολσεβίκων στο πρώτο Συνέδριο των Σοβιέτ. Στο Συνέδριο αυτό αντιπαρατέθηκαν οι υποστηρικτές της Προσωρινής Κυβέρνησης (μενσεβίκοι, εσέροι) με τους μπολσεβίκους, τόσο για το χαρακτήρα της κυβέρνησης, όσο και για τη στάση απέναντι στον πόλεμο. Ο Λένιν με την ομιλία του για τη στάση απέναντι στην Προσωρινή [...]