Για τη δυαδική εξουσία

By |2017-11-13T20:51:50+00:00April 9th, 1917|Categories: Κείμενα Λένιν|Tags: |

Το βασικό ζήτημα κάθε επανάστασης είναι το ζήτημα της κρατικής εξουσίας. Χωρίς το ξεκαθάρισμα αυτού του ζητήματος δεν μπορεί να γίνει ούτε λόγος για οποιαδήποτε συνειδητή συμμετοχή στην επανάσταση, για να μην πουμε για την καθοδήγησή της. […]