ΙΙ Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ: Διάταγμα για τη Γη

By |2017-10-29T20:10:29+00:00October 26th, 1917|Categories: Ντοκουμέντα της Επανάστασης|Tags: , |

1) Η ιδιοκτησία γης των τσιφλικάδων καταργείται αμέσως χωρίς καμία αποζημίωση. 2) Τα κτήματα των τσιφλικάδων,  όπως και όλη η γη που ανήκει στην αυτοκρατορική οικογένεια, στα μοναστήρια, στις εκκλησίες, μαζί με όλα τα σύνεργα και ζώα εργασίας, όλα τα κτίρια των αγροκτημάτων και όλα τα εξαρτήματά τους μπαίνουν στη διάθεση των επαρχιακών επιτροπών γης και [...]