1900: Έκδοση της Ίσκρα

By |2017-11-19T16:08:25+00:00December 1st, 1900|Categories: Η ιστορία του κόμματος των μπολσεβίκων|Tags: |

Ως απάντηση στην οργανωτική διάλυση και την ιδεολογική σύγχυση στους κόλπους των σοσιαλδημοκρατών, ήρθε η έκδοση μιας πανρωσικής εφημερίδας. Τον ρόλο αυτό τον έπαιξε η Ίσκρα. Το πρώτο της φύλλο κυκλοφόρησε στο εξωτερικό (λόγω των διώξεων της τσαρικής αστυνομίας) τον Δεκέμβρη του 1900. Ο υπότιτλος της Ίσκρα (που σήμαινε σπίθα) ήταν «Από τη σπίθα θα ανάψει [...]