Το παρακάτω απόσπασμα είναι από την ομιλία του Στάλιν κατά τη συζήτηση για το σχέδιο Συντάγματος του 1936.

Το 1917 οι λαοί της ΕΣΣΔ ανάτρεψαν την αστική τάξη και εγκαθίδρυσαν τη διχτατορία του προλεταριάτου, εγκαθίδρυσαν τη σοβιετική εξουσία. Αυτό είναι γεγονός και όχι υπόσχεση.

Ύστερα η σοβιετική εξουσία εξάλειψε την τάξη των τσιφλικάδων και παρέδωσε στους αγρότες πάνω από 150 εκατομμύρια εκτάρια γης που ανήκαν πριν στους τσιφλικάδες, στο δημόσιο και στα μοναστήρια, εκτός από τη γη, εκτός από τη γη που βρισκόταν και προτύτερα στα χέρια των αγροτών. Αυτό είναι γεγονός και όχι υπόσχεση.

Ύστερα η σοβιετική εξουσία απαλλοτρίωσε τη τάξη των καπιταλιστών, αφαίρεσε απ΄αυτούς τράπεζες, τα εργοστάσια, τους σιδηροδρόμους και τα άλλα εργαλεία και μέσα παραγωγής, τα κήρυξε σοσιαλιστική ιδιοκτησία και έβαλε επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών τους καλίτερους ανθρώπους της εργατικής τάξης. Αυτό είναι γεγονός και όχι υπόσχεση (Παρατεταμένα χειροκροτήματα).

Ύστερα αφού η σοβιετική εξουσία οργάνωσε τη βιομηχανία και την αγροτική οικονομία πάνω σε νέες, σοσιαλιστικές αρχές, με νέα τεχνική βάση κατόρθωσε η γεωργία της ΕΣΣΔ να δίνει σήμερα μιάμιση φορά περισσότερα προϊόντα από την προπολεμική περίοδο, η βιομηχανία να παράγει 7 φορές περισσότερα προϊόντα από την προπολεμική περίοδο, και το εθνικό εισόδημα να αυξηθεί κατά 4 φορές, σε σύγκριση με το προπολεμικό. Όλα αυτα είναι γεγονότα και όχι υποσχέσεις (Παρατεταμένα χειροκροτήματα).

Ύστερα, η σοβιετική εξουσία εξάλειψε την ανεργία, εφάρμοσε στη ζωή το δικαίωμα στη δουλειά, το δικαίωμα στην ανάπαυση, το δικαίωμα στη μόρφωση, εξασφάλισε στους εργάτες, στους αγρότες, στη διανόηση καλύτερες υλικές και εκπολιτιστικές συνθήκες ζωής, εξασφάλισε την εφαρμογή στη ζωή του γενικού, άμεσου και ίσου εκλογικού δικαιώματος με μυστική ψηφοφορία των πολιτών. Όλα αυτά είναι γεγονότα και όχι υποσχέσεις (Παρατεταμένα χειροκροτήματα).

Τέλος, η ΕΣΣΔ έδωσε το σχέδιο του νέου συντάγματος που δεν αποτελεί υπόσχεση, μα καταχώρηση και νομοθετική καοχύρωση εκείνου που έχει πια επιτευχθεί και καταχτηθεί.