Ενώ προχωρά η κολοσιαία δουλειά αλλαγής και μεταμόρφωσης της χώρας με πολιτικές αποφάσεις που για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας εφαρμόζονται, ξεκινούν οι συνομιλίες ανάμεσα στη σοβιετική κυβέρνηση και το γερμανικό επιτελείο ώστε να επιτευχθεί μια δίκαιη ειρήνη. Για τους επόμενους μήνες το ζήτημα της ειρήνης θα είναι ένα από τα κεντρικά της προβλήματα της νέας σοβιετικής εξουσίας και θα διχάσει το κόμμα των μπολσεβίκων. Θα ξεπεραστεί με την οδυνηρή αλλά αναγκαία υπογραφή ειρήνης στις 3 Μαρτίου του 1918.