Ο Λένιν ως Πρόεδρος του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Λαού απευθύνει χαιρετισμό στο ρωσικό λαό ανακοινώνοντας το θρίαμβο της Επανάστασης. Τις επόμενες μέρες ακολουθούν με οργιώδη ρυθμό ιστορικές αποφάσεις και κοσμογονικές αλλαγές για τη ζωή των πρώην καταπιεσμένων από το ζυγό της φεουδαρχίας και της αστικής τάξης. Πέρα από τα διατάγματα για τη Γη και την Ειρήνη, υιοθετείται η Διακήρυξη των δικαιωμάτων των λαών της Ρωσίας, το διάταγμα για την Ανάκληση των αντιπροσώπων του λαού σε κάθε αντιπροσωπευτικό όργανο της Σοβιετικής δημοκρατίας, το διάταγμα για τη μείωση των μισθών της υπαλληλίας, το διάταγμα για την κατάργηση του φεουδαρχικού θεσμού των καστών, το διάταγμα για τον εργατικό έλεγχο στα εργοστάσια, η αναγνώριση του δικαιώματος των εθνοτήτων να αποσχιστούν (Ουκρανία, Φινλανδία κλπ), καταργούνται όλοι οι τσαρικοί τίτλοι, προνόμια και βαθμοί ευγένειας, αναγνωρίζεται το δικαίωμα των γυναικών στο διαζύγιο, καθιερώνεται η 4μηνη άδεια μητρότητας, εθνικοποιούνται οι τράπεζες, αρχίζουν να εθνικοποιούνται μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ.