Το Πανρωσικό συνέδριο των Σοβιέτ των εργατών, στρατιωτών και αγροτών βουλευτών αποφασίζει:

Να σχηματίσει για τη διακυβέρνηση της χώρας, μέχρι τη σύγκληση Συντακτικής Συνέλευσης, Προσωρινή εργατοαγροτική κυβέρνηση, που θα ονομάζεται Συμβούλιο των Λαϊκών Επιτρόπων. Η διεύθυνση των διάφορων τομέων της κρατικής ζωής ανατίθεται σε επιτροπές, που τα μέλη τους, σε στενή ενότητα με τις μαζικές οργανώσεις των εργατών, των εργατριών, των ναυτών, των στρατιωτών, των αγροτών και των υπαλλήλων, πρέπει να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του προγράμματος που διακήρυξε το συνέδριο. Η κυβερνητική εξουσία ανήκει στο σώμα των προέδρων αυτών των επιτροπών, δηλαδή στο Συμβούλιο των Λαϊκών Επιτρόπων.

Ο έλεγχος της δράσης των Λαϊκών Επιτρόπων και το δικαίωμα της αντικατάστασής τους ανήκει στο Πανρωσικό συνέδριο των Σοβιέτ των εργατών, αγροτών και στρατιωτών βουλευτών και στην Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή του.

Σήμερα το Συμβούλιο των Λαϊκών Επιτρόπων απαρτίζεται από τα παρακάτω πρόσωπα:

Πρόεδρος του Συμβουλίου – Β. Ι. Λένιν

Λαϊκός επίτροπος Εσωτερικών – Α. Ι. Ρίκοφ

Γεωργίας – Β. Π. Μιλιούτιν

Εργασίας – Α. Γκ. Σλιάπνικοφ

Στρατιωτικών και Ναυτικών – μια επιτροπή αποτελούμενη από τους: Β. Α. Οβσέγενκο (Αντόνοφ), Ν. Β. Κριλένκο και Π. Ε. Ντιμπένκο

Εμπορίου και Βιομηχανίας – Β. Π. Νόγκιν

Λαϊκής Παιδείας – Α. Β. Λουνατσάρσκι

Οικονομικών – Ι. Ι. Σκβορτσόφ (Στεπάνοφ)

Εξωτερικών – Λ. Ντ. Μπρονστάιν (Τρότσκι)

Δικαιοσύνης – Γκ. Ι. Οπόκοφ (Λόμοφ)

Επισιτισμού – Ι. Α. Τεοντόροβιτς

Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων – Ν. Π. Αβίλοφ (Γκλεμπόφ)

Πρόεδρος για τις υποθέσεις των Εθνοτήτων – Ι. Β. Τζουγκασβίλι (Στάλιν)

Η θέση του Λαϊκού Επιτρόπου για τους Σιδηροδρόμους παραμένει προσωρινά κενή.

26 Οκτώβρη 1917