Η Προσωρινή Κυβέρνηση καθαιρέθηκε. Η κρατική εξουσία πέρασε στα χέρια της Στρατιωτικής Επαναστατικής Επιτροπής, του οργάνου του Σοβιέτ των εργατών και στρατιωτών βουλευτών της Πετρούπολης, που είναι επικεφαλής του προλεταριάτου και της φρουράς της Πετρούπολης.

Η αιτία για την οποία αγωνίστηκε ο λαός, δηλαδή η πρόταση για μια άμεση δημοκρατική ειρήνη, για την κατάργηση της γαιοκτησίας, για τον εργατικό έλεγχο στην παραγωγή, για τη δημιουργία μιας Σοβιετικής Κυβέρνησης, είναι εγγυημένη.

Ζήτω η επανάσταση των εργατών, των στρατιωτών και των αγροτών!

25 Οκτώβρη 1917, 10 π.μ