Με νέο του «Γράμμα σε συντρόφους» ο Λένιν απαντά στις αιτιάσεις των Κάμενεφ και Ζηνόβιεφ για το αν είναι εφικτή και αναγκαία η εξέγερση. Απαντά σε κάθε σημείο που εκφράζονται ταλαντεύσεις, αμφοβολίες, δισταγμοί. Κάνει μια ανασκόπηση της κατάστασης των εργατικών μαζών από την οποία προκύπτει ότι κάθε καθυστέρηση θα ήταν καταστροφική. Όλες τις προηγούμενες μέρες είχαν υπάρξει αλλεπάλληλες συσκέψεις των μπολσεβίκων όπου εκτιμώνταν ο συσχετισμός δύναμης και η αντίδραση των μαζών σε τυχόν κίνηση των μπολσεβίκων προς την εξουσία. Την ίδια μέρα γίνεται γνωστή η δημοσιοποίηση της απόφασης των μπολσεβίκων από τον Κάμενεφ σε εφημερίδα των μενσεβίκων. Ο Λένιν χαρακτηρίζει τη στάση τους απεργοσπαστική και προδοτική και ζητά την αποπομπή τους.