Σε νέα πλατιά συνεδρίαση της ΚΕ των μπολσεβίκων επιβεβαιώνεται η απόφαση της 10ης Οκτώβρη για την εξέγερση (με ψήφους 20 υπέρ της εισήγησης Λένιν και 2 υπέρ της εισήγησης Ζηνόβιεφ) και μπαίνουν οι βάσεις για την προετοιμασία της. Είχε προηγηθεί άρθρο του Λένιν με τίτλο «Μπορούν οι μπολσεβίκοι να διατηρήσουν την εξουσία;» που απαντούσε στα επιχειρήματα των εσέρων και των μενσεβίκων.