Με απόφαση του Σοβιέτ συγκροτείται η Επαναστατική Στρατιωτική Επιτροπή κατόπιν υπόδειξης της ΚΕ των μπολσεβίκων. Κύριο καθήκον της είναι ο σχηματισμός των τμημάτων της Κόκκινης Φρουράς και ο εξοπλισμός των εργατών. Το βασικό καθήκον της ΣΕΕ ήταν να φέρει σε πέρας την ένοπλη εξέγερση. Καθοδηγητικός πυρήνας της ΣΕΕ ήταν το Στρατιωτικό Επαναστατικό Κέντρο που αποφασίστηκε στην ΚΕ της 10ης Οκτώβρη και απαρτίζονταν από τους Μπουμπνόφ, Τζερζίνσκι, Στάλιν, Σβερντλόφ και Ουρίτσκι. Η ΣΕΕ έκανε τιτάνια δουλειά οργάνωσης των δυνάμεων της Επανάστασης. Η έδρα των επαναστατικών δυνάμεων ήταν το Ινστιτούτο Σμόλνυ (φωτογραφία).

Η Στρατιωτική Επαναστατική Επιτροπή ήταν αυτή που πήρε την εξουσία το βράδυ της 24ης προς 25η Οκτώβρη για να την παραδώσει στο ΙΙ Συνέδριο των Σοβιέτ την επόμενη μέρα.