Οι ναύτες του στόλου της Βαλτικής αποφασίζουν να μην αναγνωρίσουν την εξουσία της Προσωρινής Κυβέρνησης ούτε να εκτελέσουν οποιαδήποτε από τις εντολές της. Ο στόλος απαιτεί «Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ». Από αυτή τη στιγμή οι ναύτες της Βαλτικής θα αποτελέσουν ένα από τα πιο συμπαγή και αποτελεσματικά σώματα της Επανάστασης. Παράλληλα οι αποφάσεις υπέρ του περάσματος της εξουσίας στα Σοβιέτ ξεφυτρώνουν σε όλη τη χώρα. Μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη τα Σοβιέτ όλων των μεγάλων και σημαντικών πόλεων έχουν περάσει με το μέρος των μπολσεβίκων υιοθετώντας το βασικό τους σύνθημα. Οι εσέροι και οι μενσεβίκοι αντιπρόσωποι ανακαλούνται και στη θέση τους διορίζονται μπολσεβίκοι.