Το έκτο συνέδριο του μπολσεβίκικου κόμματος διεξάγεται σε συνθήκες ημιπαρανομίας, με τον Λένιν να κρύβεται από τον φόβο της σύλληψης ή και της δολοφονίας. Το ΣΔΕΚΡ (μπολσεβίκοι) αριθμεί πλέον περίπου 240.000 μέλη και βλέπει την επιρροή του να αυξάνεται ραγδαία. Από την Συνδιάσκεψη του Απρίλη τα μέλη του μπολσεβίκικου κόμματος έχουν τριπλασιαστεί. Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι η Εκτελεστική Επιτροπή των Σοβιέτ και η ίδια η Προσωρινή Κυβέρνηση υπό τον έλεγχο των εσέρων και των μενσεβίκων, βρίσκεται σε αντεπαναστατική κατεύθυνση φαίνεται να δυσκολεύει την εξέλιξη της επανάστασης.

Αν και ο Λένιν δεν παρίσταται, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποφάσεων του Συνεδρίου. Τα κείμενά του για την «Πολιτική κατάσταση» και «Για τα Συνθήματα» αποτελούν τη βάση για τις τελικές αποφάσεις. Η έκθεση της ΚΕ και η εισήγηση για την πολιτική κατάσταση παρουσιάζονται στο Συνέδριο από τον Στάλιν εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής. Η βασική εκτίμηση του Συνεδρίου είναι ότι η ειρηνική εξέλιξη της Επανάστασης δεν υπάρχει πλέον ως δυνατότητα καθώς η εξουσία περνά στην αντεπαναστατική αστική τάξη. Το Συνέδριο αποφασίζει επίσης να αναστείλει προσωρινά το σύνθημα «όλη η εξουσία στα Σοβιέτ» καθώς αυτά, καθοδηγούμενα από τους εσέρους και τους μενσεβίκους λειτουργούν ως δεκανίκι της αντεπαναστατικής Προσωρινής Κυβέρνησης. Ωστόσο διατηρήθηκε και ενισχύθηκε η υποστήριξη των Σοβιέτ γενικά, ως πολιτικής μορφής της δικτατορίας του προλεταριάτου. Τέλος, ορίζεται ως αρχή συγκρότησης και λειτουργίας του Κόμματος, ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός.