Η νέα Προσωρινή Κυβέρνηση συνασπισμού επανεισάγει την ποινή της εκτέλεσης στο μέτωπο για απειθαρχία στις διαταγές των αξιωματικών. Επιβάλλεται καθεστώς λογοκρισίας, κλείνουν οι μπολσεβίκικες και ριζοσπαστικές εφημερίδες. Λίγες μέρες μετά, ο αντιδραστικός στρατηγός Κορνίλοφ διορίζεται αρχιστράτηγος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Η δυαδική εξουσία πλέον έχει τελειώσει προς όφελος της αντεπαναστατικής αστικής τάξης. Η Προσωρινή Κυβέρνηση συνασπισμού ανάμεσα στους Καντέτους και στους εσερο-μενσεβίκους κυριαρχεί. Η εκτίμηση του Λένιν ότι η δυαδική εξουσία δεν θα μπορεί να διατηρηθεί για πολύ, και ο ένας από τους δύο πόλους θα κατισχύσει, επαληθεύεται. Τα Σοβιέτ πλέον είναι ανίσχυρα, παραδομένα από τους ηγέτες τους στις προθέσεις της Προσωρινής Κυβέρνησης, ενώ η Εκτελεστική τους Επιτροπή αποτελεί το εξ αριστερών δεκανίκι του Κερένσκι.