Η Προσωρινή Κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει σε γενναία αγροτική μεταρρύθμιση και απελευθέρωση των φτωχών αγροτών από τα δεσμά των γαιοκτημόνων. Αντίθετα καταδικάζει τις κατασχέσεις γης, ενώ η επισιτιστική κρίση επιδεινώνεται. Όλο αυτό το διάστημα η Προσωρινή Κυβέρνηση ισορροπεί ανάμεσα σε δειλές αστικοδημοκρατικές παραχωρήσεις (κατάργηση θρησκευτικών και εθνικών διακρίσεων, κατάργηση θανατικής ποινής), με άρνηση άλλων (ειρήνη, αποδοχή ανεξαρτησίας από τη Φινλανδία και την Πολωνία, αγροτικό ζήτημα).