Η Προσωρινή Κυβέρνηση διαψεύδει τις προσδοκίες για ειρήνη. Το Σοβιέτ της Πετρούπολης, κυριαρχούμενο από τους μενσεβίκους και τους σοσιαλεπαναστάτες, καλύπτει την Προσωρινή Κυβέρνηση. Οι μενσεβίκοι ηγέτες υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος πρέπει να συνεχιστεί με καθαρά «αμυντική» στρατηγική, χωρίς προσαρτήσεις. Βασικός εκφραστής του «επαναστατικού αμυνιτισμού» υπήρξε ο μενσεβίκος ηγέτης Τσερετέλι, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σοβιέτ.

Η ενδιάμεση θέση του Σοβιέτ επιχειρούσε να συμβιβάσει τη βούληση της Προσωρινής Κυβέρνησης να συνεχίσει τον πόλεμο καθ’ υπόδειξη της Ανταντ, με το αίτημα των λαϊκών μαζών για ειρήνη. Οι «αμυνίτες», με την πλειοψηφία που διαθέτουν, αποσπούν μια διακήρυξη του Σοβιέτ Πετρούπολης, που ενώ καλεί στην προώθηση της ειρήνης, δεν προωθεί κανένα μέτρο σε αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα, δηλώνει ότι «η Ρωσία θα υπερασπιστεί σθεναρά τη δική της ελευθερία», πράγμα που μεταφράστηκε από πολλούς ως υποστήριξη της συνέχισης του πολέμου. Στο μέτωπο το στράτευμα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, επιθυμώντας την υπογραφή μονομερούς ειρήνης, κόντρα στις επιθυμίες Αγγλίας – Γαλλίας για παραμονή της Ρωσίας στον πόλεμο.