Η επανάσταση επεκτείνεται και στη Μόσχα. Οι Υπουργοί του Τσάρου συλλαμβάνονται. Η Προσωρινή Επιτροπή αναλαμβάνει τον έλεγχο του στρατεύματος. Το πρώτο τεύχος της Ισβέστια, οργάνου του Σοβιέτ της Πετρούπολης, εκδίδεται.