Ντοκουμέντα της Επανάστασης2017-11-22T21:02:04+00:00

Ντοκουμέντα της Επανάστασης – Διατάγματα και αποφάσεις

Προκήρυξη της Στρατιωτικής Επαναστατικής Επιτροπής: Προς τους πολίτες της Ρωσίας

Η Προσωρινή Κυβέρνηση καθαιρέθηκε. Η κρατική εξουσία πέρασε στα χέρια της Στρατιωτικής Επαναστατικής Επιτροπής, του οργάνου του Σοβιέτ των εργατών και στρατιωτών βουλευτών της Πετρούπολης, που είναι επικεφαλής του προλεταριάτου και της φρουράς της Πετρούπολης. Η αιτία για την οποία αγωνίστηκε ο λαός, δηλαδή η πρόταση για μια άμεση δημοκρατική ειρήνη, για την κατάργηση της γαιοκτησίας, για τον εργατικό έλεγχο [...]

October 25th, 1917|

ΙΙ Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ: Προς τους εργάτες, τους στρατιώτες και τους αγρότες!

Το δεύτερο Πανρωσικό συνέδριο των Σοβιέτ των εργατών και στρατιωτών βουλευτών άρχισε τις εργασίες του. Στο συνέδριο αυτό αντιπροσωπεύεται η τεράστια πλειοψηφία των Σοβιέτ. Στο συνέδριο παρευρίσκονται και πολλοί βουλευτές από τα Σοβιέτ των αγροτών. Η εξουσιοδότηση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής, που ακολουθούσε συμβιβαστική πολιτική, έληξε. Στηριζόμενο στη θέληση της τεράστιας πλειοψηφίας των εργατών, των στρατιωτών και των αγροτών, στηριζόμενο [...]

October 25th, 1917|

ΙΙ Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ: Διάταγμα για τη Γη

1) Η ιδιοκτησία γης των τσιφλικάδων καταργείται αμέσως χωρίς καμία αποζημίωση. 2) Τα κτήματα των τσιφλικάδων,  όπως και όλη η γη που ανήκει στην αυτοκρατορική οικογένεια, στα μοναστήρια, στις εκκλησίες, μαζί με όλα τα σύνεργα και ζώα εργασίας, όλα τα κτίρια των αγροκτημάτων και όλα τα εξαρτήματά τους μπαίνουν στη διάθεση των επαρχιακών επιτροπών γης και των νομαρχιακών Σοβιέτ των [...]

October 26th, 1917|

ΙΙ Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ: Διάταγμα για την Ειρήνη

Η εργατοαγροτική κυβέρνηση, βγαλμένη από την επανάσταση της 24-25 του Οκτώβρη και στηριγμένη στα Σοβιέτ των εργατών, στρατιωτών και αγροτών βουλευτών, προτείνει σε όλους τους εμπόλεμους λαούς και στις κυβερνήσεις τους να αρχίσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη, δημοκρατική ειρήνη. Δίκαιη η δημοκρατική ειρήνη, που την ποθεί ολόψυχα η συντριπτική πλειοψηφία των εξαντλημένων, βασανισμένων και τυραννισμένων από τον πόλεμο εργατών [...]

October 26th, 1917|

ΙΙ Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ: Απόφαση για το σχηματισμό εργατοαγροτικής κυβέρνησης

Το Πανρωσικό συνέδριο των Σοβιέτ των εργατών, στρατιωτών και αγροτών βουλευτών αποφασίζει: Να σχηματίσει για τη διακυβέρνηση της χώρας, μέχρι τη σύγκληση Συντακτικής Συνέλευσης, Προσωρινή εργατοαγροτική κυβέρνηση, που θα ονομάζεται Συμβούλιο των Λαϊκών Επιτρόπων. Η διεύθυνση των διάφορων τομέων της κρατικής ζωής ανατίθεται σε επιτροπές, που τα μέλη τους, σε στενή ενότητα με τις μαζικές οργανώσεις των εργατών, των εργατριών, [...]

October 26th, 1917|