Τέσσερις σταθμοί στην πορεία των μπολσεβίκων προς την εξουσία

Επιχειρήσαμε να κρατήσουμε – όσο αυτό ήταν δυνατόν – τέσσερα βασικά συμπεράσματα από την πορεία των μπολσεβίκων προς την εξουσία. Ο λόγος της επιμονής μας σε “συμπεράσματα από την πορεία προς την εξουσία” είναι ότι δεν μπορούμε να μεταλλάξουμε την Οκτωβριανή Επανάσταση σε μια “στιγμή” ή σε μια “δυνατότητα” καταπώς την περιορίζουν πολλές σημερινές αναφορές. Η Οκτωβριανή ήταν η κορυφαία Επανάσταση στην ιστορία της ανθρωπότητας, μια ιστορική και μαζική κοινωνική αλλαγή, προϊόν μιας μεγάλης και μακράς διαδικασίας. Η αναζήτηση των σταθμών, των τομών και των ανατροπών αυτής της διαδικασίας μας επιτρέπει να καταλάβουμε όχι μόνο της ιστορικότητα της Οκτωβριανής Επανάστασης, αλλά και την επικαιρότητά της.