Ο πολεμικός κομμουνισμός

//Ο πολεμικός κομμουνισμός

Για τον πολεμικό κομμουνισμό

By |2017-11-24T21:17:20+00:00August 23rd, 1918|Categories: Η πάλη για την οικοδόμηση, Ο πολεμικός κομμουνισμός|

Ο «πολεμικός κομμουνισμός» αρχίζει το καλοκαίρι του 1918, με το ξέσπασμα της αντεπανάστασης και της ξένης ένοπλης επέμβασης (Άγγλων - Γάλλων - Γιαπωνέζων, κ.ά.), με στόχο την κατάπνιξη της εξουσίας των Σοβιέτ. Η νεαρή σοβιετική εξουσία βρίσκεται υπό πολιορκία εντός και εκτός συνόρων. Ο Λένιν χαρακτήρισε τον «πολεμικό κομμουνισμό» ως «στρατιωτικο-πολιτική συμμαχία του προλεταριάτου και της [...]