Η κολεκτιβοποίηση

//Η κολεκτιβοποίηση

Οι διαφωνίες μας

By |2017-11-25T16:23:57+00:00September 25th, 1929|Categories: Η κολεκτιβοποίηση, Η πάλη για την οικοδόμηση|

Το δεύτερο μεγάλο σχίσμα στο εσωτερικό του ΚΚΣΕ (μετά από αυτό του 1926 με την «αριστερή αντιπολίτευση») αφορά τη στροφή του 1928-1929 και τις πολιτικές της εκβιομηχάνισης και της κολεκτιβοποίησης. Εκφραστές των δύο πόλων της σύγκρουσης είναι ο Στάλιν από τη μία και ο Μπουχάριν από την άλλη. Παρακάτω ο Στάλιν εκθέτει τα δύο διαφορετικά σχέδια [...]

Δυσκολίες και αντίσταση στην κολεκτιβοποίηση

By |2017-11-25T15:15:45+00:00August 1st, 1929|Categories: Η κολεκτιβοποίηση|

Το παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο του Ζ. Ελενστάιν «Η ιστορία της ΕΣΣΔ» αναφέρεται στην απόπειρα γρήγορης κολεκτιβοποίησης που έγινε το 1929, μετά την ήττα των απόψεων Μπουχάριν («δεξιά παρέκκλιση»). Με την κολλεκτιβοποίηση οι μπολσεβίκοι επιχείρησαν την ένταξη του αγροτικού πληθυσμού σε κρατικούς και συνεταιριστικούς οργανισμούς γεωργικής παραγωγής με στόχο την κοινωνικό μετασχηματισμό στη ρωσική ύπαιθρο [...]

Η απόφαση για την εκβιομηχάνιση/κολεκτιβοποίηση και οι αντιπαραθέσεις στην ηγεσία του κόμματος.

By |2017-11-26T17:47:57+00:00April 18th, 1929|Categories: Η κολεκτιβοποίηση, Η πάλη για την οικοδόμηση|

Το παρακάτω απόσπασμα του Ζ. Ελενστάιν από την «Ιστορία της ΕΣΣΔ» παραθέτει αποσπάσματα από την απόφαση του μπολσεβίκικου κόμματος για την εκβιομηχάνιση και αναλύει τις αντιπαραθέσεις που προκλήθηκαν. Ο συγγραφέας αν και προφανώς διαφωνεί με τις μεθόδους του Στάλιν δεν κρύβει ότι οι αντιπαραθέσεις είχαν την πολιτική τους βάση στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιζόταν [...]