Οι πρώτες μέρες της Επανάστασης – Η συντριβή της Τσαρικής κρατικής μηχανής

Την ώρα που αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις ειρήνης στο Μπρέστ Λιτόφσκ, το Συμβούλιο των Επιτρόπων του λαού («Σοβναρκόμ») έχει πολλά εσωτερικά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Οφείλει παράλληλα να οργανώσει το νέο καθεστώς και να πολεμήσει την εσωτερική αντεπανάσταση. Πρέπει να εφαρμόσει τις θέσεις του και να τις κατοχυρώσει.

Στις 14 Νοέμβρη δημοσιεύεται ο νόμος για τον εργατικό έλεγχο.

Σε όλες τις επιχειρήσεις, επιβάλλεται εργατικός έλεγχος «στην παραγωγή, στη φύλαξη και στην αγοραπωλησία όλων των προϊόντων και των πρώτων υλών, καθώς και στην οικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων».

Το άρθρο 2 του κανονισμού καθορίζει πως:

«Τον εργατικό έλεγχο τον πραγματοποιούν όλοι οι εργάτες της επιχείρησης μέσω των αιρετών αντιπροσώπων τους, δηλαδή με τις εργοστασιακές επιτροπές, επιτροπές φάμπρικας, συμβούλια των «στάροστα», με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των υπαλλήλων και του τεχνικού προσωπικού».

Στο Πέτρογκραντ συγκροτήθηκε συμβούλιο για τον εργατικό έλεγχο για όλη τη Ρωσία.

Οι αποφάσεις των εργατικών επιτροπών ελέγχου ήταν υποχρεωτικές για τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Ο εργατικός έλεγχος επιβλήθηκε και στις ξένες επιχειρήσεις.

Την ίδια μέρα δημοσιεύτηκε και ο νόμος που εγκαθίδρυε το προσωρινό επαναστατικό δικαστήριο.

Με άλλα διατάγματα συγκροτήθηκε επιτροπή για τη Δημόσια εκπαίδευση και επιτροπές που ανέλαβαν να καταρτίσουν τα καινούργια σχολικά προγράμματα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τους καθηγητές, τους γονείς και τους μαθητές.

Στις 15 Νοέμβρη το Συμβούλιο των Επιτρόπων του λαού δημοσιεύει τη «Διακήρυξη για τα δικαιώματα των λαών της Ρωσίας».

Εκφράζοντας τη θέληση των συμβουλίων των Σοβιέτ, το Συμβούλιο των Επιτρόπων του λαού αποφάσισε να καθοδηγείται, σχετικά με το ζήτημα των εθνοτήτων, από τις παρακάτω αρχές:

  1. Ισοτιμία και κυριαρχικά δικαιώματα για όλους τους λαούς της Ρωσίας.

  2. Δικαίωμα όλων των λαών της Ρωσίας για αυτοδιάθεση ως τον αποχωρισμό και το σχηματισμό ανεξάρτητου κράτους

  3. Κατάργηση όλων των προνομίων και των εθνικών ή θρησκευτικών περιορισμών

  4. Ελεύθερη ανάπτυξη των εθνικών μειονοτήτων και των εθνικών ομάδων που κατοικούν στο ρωσικό έδαφος

Στις 30 Νοέμβρη εγκρίνεται κανονισμός πού ορίζει τις σχέσεις ανάμεσα στο Συμβούλιο των Επιτρόπων του λαού και την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή των Σοβιέτ.

Στις 18 Δεκέμβρη συγκροτήθηκε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Οικονομίας και αποφασίστηκαν οι πρώτες εθνικοποιήσεις (Ηλεκτρική εταιρεία, εργοστάσιο Πουτίλοφ και η διεθνής εταιρία των Βαγκό – Λί) .

Στις 27 Δεκέμβρη δημοσιεύτηκε το διάταγμα για την εθνικοποίηση των τραπεζών.

  1. Όλες οι τραπεζικές πράξεις θεωρούνται μονοπώλιο του κράτους.

  2. Όλες οι ανώνυμες εταιρείες τραπεζών και οι ιδιωτικές τραπεζικές επιχειρήσεις θα υπάγονται στην Κρατική Τράπεζα

Λίγες εβδομάδες αργότερα συγκροτήθηκε ή Πανρωσική Έκτακτη Επιτροπή για την καταπολέμηση της αντεπανάστασης, της κερδοσκοπίας και του σαμποτάζ (ή «Τσεκά»).

Καταργήθηκε το σύστημα της τσαρικής δικαιοσύνης, η Εκκλησία χωρίστηκε από το Κράτος, καθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος, καταργήθηκαν οι βαθμοί της γραφειοκρατικής ιεραρχίας («τσίν»), έγινε πράξη η χειραφέτηση της γυναίκας, πραγματοποιήθηκε μεταρρύθμιση της ορθογραφίας, καθιερώθηκαν οι κοινωνικές ασφαλίσεις για τις αρρώστιες και την ανεργία.

Ακυρώθηκαν όλα τα δάνεια πού είχαν συναφθεί πριν από το Νοέμβρη 1917. Σε εφαρμογή αυτής της απόφασης δεν πρόκειται να επιστραφούν και τα γαλλικά δάνεια, που ανέρχονται στο ποσό των 10 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων.

Όλα αυτά τα μέτρα έχουν σα στόχο να συντρίψουν την τσαρική κρατική μηχανή και στη θέση της να δημιουργήσουν ένα καινούργιο κρατικό μηχανισμό.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

By |2017-11-24T21:09:53+00:00November 24th, 1917|Categories: Η πάλη για την οικοδόμηση, Τα πρώτα βήματα|0 Comments

About the Author:

antapocrisis

Leave A Comment