9/9: Η ήττα των μενσεβίκων και των εσέρων

//9/9: Η ήττα των μενσεβίκων και των εσέρων

9/9: Η ήττα των μενσεβίκων και των εσέρων

Οι εσέροι και οι μενσεβίκοι χρησιμοποιώντας όλη την ισχύ της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής που είχε εκλεγεί από το Ι Πανρωσικό Συνέδριο του Ιούνη και έκφραζε τον παλιό συσχετισμό, επιδιώκουν να ανατρέψουν την υπέρ των μπολσεβίκων την απόφαση της 1ης Σεπτέμβρη υπέρ μιας Σοβιετικής κυβέρνησης. Το Σοβιέτ Πετρούπολης ψηφίζει ξανά σε πλήρη απαρτία την πρόταση των μπολσεβίκων: 519 υπέρ, 414 κατά και 67 αποχές.

About the Author:

antapocrisis

Leave A Comment