19/3: Τα όρια της Προσωρινής Κυβέρνησης

//19/3: Τα όρια της Προσωρινής Κυβέρνησης

19/3: Τα όρια της Προσωρινής Κυβέρνησης

Η Προσωρινή Κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει σε γενναία αγροτική μεταρρύθμιση και απελευθέρωση των φτωχών αγροτών από τα δεσμά των γαιοκτημόνων. Αντίθετα καταδικάζει τις κατασχέσεις γης, ενώ η επισιτιστική κρίση επιδεινώνεται. Όλο αυτό το διάστημα η Προσωρινή Κυβέρνηση ισορροπεί ανάμεσα σε δειλές αστικοδημοκρατικές παραχωρήσεις (κατάργηση θρησκευτικών και εθνικών διακρίσεων, κατάργηση θανατικής ποινής), με άρνηση άλλων (ειρήνη, αποδοχή ανεξαρτησίας από τη Φινλανδία και την Πολωνία, αγροτικό ζήτημα).

About the Author:

antapocrisis

Leave A Comment